sâmbătă, 15 iunie 2019

Evaluator ANEVAR, o profesie liberală la modă

În anul  2011 s-a publicat în Monitorul Oficial ordonanță care reglementează activitatea de evaluare a bunurilor materiale și nemateriale, precum și modul în care este organizată și funcționează profesia de evaluator autorizat. Un evaluator anevar este o persoană calificată, abilitată prin lege ca să stabilească valoarea anumitor bunuri.

prețuitor bunuri mobile și imobileEvaluarea bunurilor mobile și imobile se face doar de profesioniști


Probabil că aceia care au avut șansa sau neșansa ca să participe în instanță la diverse procese de partaj succesoral sau la procese de împărțirea a bunurilor după divorț știu că nu se putea soluționa o astfel de cauză de decât după ce un expert evaluator făcea o operațiune de stabilirea valorii bunurilor mobile și/sau imobile și depunea la  dosarul cauzei un raport amănunțit care conținea pe de o parte bunurile ce făceau obiectul evaluării, modalitățile în care aceste bunuri erau prețuite, precum și arătarea exactă pentru fiecare element evaluat în parte care este valoarea sa de circulație la momentul efectuării expertizei în cauză.


Așadar,  operațiunea de evaluare a unui bun nu se efectuează niciodată după ureche, de către orice persoană, ci  doar de către specialiști în domeniu, care au abilitatea de a exprima corect valoarea unui bun și au dreptul să întocmească, în conformitate cu legislația în vigoare, un raport de evaluare în conformitate cu standardele specifice și cu deontologia profesională existentă în această materie.


Un raport de evaluare se poate întocmi în urma solicitării unei persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat.


Nu toți evaluatorii sunt și experți care pot depune rapoarte cerute de instanțele de judecată. Dar nu poți ca să fii un profesionist în domeniu dacă nu obții această recunoaștere în urma unor examene specifice.


În mod obligatoriu, ca o garanție a faptului că datele înscrise în  respectivul raport de evaluare sunt corecte, profesioniștii ce efectuează această activitate de prestări servicii au calitatea de membri în Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR).


Ce tipuri de evaluări se pot realiza de către un membru ANEVAR?


Evaluatori autorizați care sunt membri ai acestei asociații profesionale își exercită activitatea în mod independent și pot să facă (în funcție de specializarea pe care o au): • evaluări de bunuri mobile;
 • evaluări de bunuri imobile;
 • evaluări de întreprinderi;
 • evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare;
 • evaluări de fonduri de comerț și alte tipuri de active imateriale (necorporale)
 • verificarea unor raporturi de evaluare.


Iată că stabilirea valorii unui bun material sau imaterial nu se poate face decât de o persoană care are calitatea de evaluator autorizat dobândită în condițiile legii și înscris în tabloul ANEVAR,i care dovedește această calitate de membru cu o legitimație sau cu o autorizație valabilă la data evaluării.


Mai mult decât atât, tabloul asociației se publica anual în Monitorul Oficial al României Partea Întâi.


Categorii de membri evaluatori autorizați: • membri stagiari -  persoane fizice;
 • membri titulari - persoane fizice;
 • membri acreditați -  persoane fizice;
 • membri corporativi -  persoane juridice;
 • membri inactivi;
 • membrii de onoare.


Cum poți să ajungi membru stagiar evaluator?


O persoană fizică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții pentru a deveni evaluator profesionist: • să aibă studii universitare finalizate în domeniile propuse de consiliul director și aprobat prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar;
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • să fii trecut examenul de primire în profesie organizat de către asociație;
 • se achită taxa de examen;
 • să treacă examenul de titularizare în termen de maxim doi ani de la atribuirea calității de membru stagiar;
 • pe parcursul perioadei de stagiatură persoana în cauză să realizeze rapoarte de evaluare în conformitate cu regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii.


Ce mai trebuie știut despre evaluatorii profesioniști ANEVAR?

onorariu evaluator ANEVARExcepțional, mai pot să fie membrii stagiari fără susținerea examenului de admitere acele persoane care au absolvit cursuri de formare specifice în domeniul evaluării aprobate de către conducerea ANEVAR.


Conform legii, pot să desfășoare activitate de evaluare și persoanele juridice care își au sediul pe teritoriul României sau într-un alt stat membru UE sau al Spațiului Economic European.


Un evaluator autorizat percepe onorarii pentru activitatea desfășurată.

Este bine de știut că activitatea de evaluare este compatibilă cu desfășurarea de consultanță de afaceri și management, elaborarea de proiecte de finanțare, evaluarea de proiecte de finanțare, expertizele contabile, audit financiar, reorganizare judiciară și lichidare,  consultanță fiscală, dar numai după ce a dobândit legal calitatea de expert contabil, auditor financiar, practician în insolvență sau consultant fiscal și fac parte în calitate de membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cateva cuvinte din partea dvs., referitoare la postarea de mai sus, imi vor face o reala placere!

Mărire buze: Intervenții de chirurgie plastică populare la Perfect Touch

Fie că suntem conștiente sau nu, buzele reprezintă un element definitoriu al frumuseții feminine. Odată cu trecerea anilor tot mai multe fem...